mohon bantuan Indinesian Talent

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

mohon bantuan Indinesian Talent

rachmat agun ramadhan
Perkenalkan nama saya Rachmat Agun Ramadhan, saya mempunyai adik laki2 yg gemar bermain sepak bola...dan dia bercita-cita ingin berkarir sepak bola di luar negeri mnjadi pemain profesional dan membela TIMNAS Indonesia.Dan saat ini adik saya bermain di Sriwijaya FC kiper ke-4. Apakah ada jalan buat adik saya untk berkarir ke luar negeri. Berikut saya lampirkan biodata adik saya.
       Nama : Try Hamdani Goentara
      Alamat: Jl.Mayor zen Lr.Setia RT.16 RW.03 No.067
                       Kec.Kalidoni Kel. Sei Selincah Palembang
      TTL.    : Palembang, 03 Januari 1993
      Pengalaman Sepak Bola
       - SSB Pusri
       - PS Pusri
       - PS Palembang Junior
       - Sriwijaya FC dr Tahun 2011 - sekarang
Itu saja yang dapa saya sampaikai, Harapan saya bantuan teman2 Indonesia Talent untuk info dan jalan buat adik saya untuk menggapai cita-citanya.
Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih.
Salam Olahraga